Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow

Vitajte na stránkach obce BAJEROV

Vitajte na stránkach obce <span>BAJEROV</span> Bajerov je moderná obec, ktorá má 136 domov so 425 obyvateľmi. V obci sa nachádza základná škola s 9 ročným štúdiom, kde sa majú žiaci možnosť všestranne rozvíjať. K základnej škole patrí i materská škola a detský dvor. V obci pracujú spoločenské organizácie Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vedie Kristian Sedlák a Zväz telesne postihnutých s predsedníčkou Annou Lopuchovskou. V miestnom kostole a na fare podľa finančných možností prebiehajú rekonštrukčné práce pre blaho všetkých Bajerovčanov. Zmysluplnú činnosť vyvíja Miestny klub Slovenského orla, ako i mládežnícky kresťanský klub ERKO ktorý každoročne organizuje hry pre deti a taktiež sa zapája do projektu Dobrá Novina. Domácnosti sú od r. 1975 napojené na miestny vodovod, v r. 2006 bola obec splynofikovaná. Rekonštrukčné práce sa realizovali na miestnom potoku,  kultúrnom dome, kostole, základnej škole s materskou školou. Od roku 2007 v obci fungujú tenisové kurty ktoré sa každú zimu pod taktovkou bajerovskych poslancov menia na verejné klzisko. Začiatkom roka 2016 bolo v obci slávnostne otvorené multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza pri základnej škole a slúži žiakom školy a obyvateľom obce na športové aktivity - loptové hry. Folklór v našej obci zastupuje mužská spevácka skupina PUKAVICA a tanečný súbor mladých nadšencov.
 
Športové podujatia