SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Vitajte na stránkach obce BAJEROV

 14.09.2023

Bajerov je moderná obec, ktorá má do 500 obyvateľov. V obci sa nachádza základná škola s 9 ročným štúdiom, kde sa majú žiaci možnosť všestranne rozvíjať. Pri základnej škole je i materská škola, detský dvor a dva multifunkčné ihriská V obci pracujú spoločenské organizácie Dobrovoľný hasičský zbor a Zväz telesne postihnutých. Zmysluplnú činnosť vyvíja mládežnícky kresťanský klub ERKO ktorý každoročne organizuje hry pre deti a taktiež sa zapája do projektu Dobrá Novina. Domácnosti sú od r. 1975 napojené na miestny vodovod, v r. 2006 bola obec splynofikovaná. Rekonštrukčné práce sa realizovali na miestnom potoku,  kultúrnom dome, kostole, základnej škole s materskou školou. Od roku 2007 v obci fungujú tenisové kurty ktoré sa v prípade mrazov menia na verejné klzisko. Začiatkom roka 2016 bolo v obci slávnostne otvorené multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza pri základnej škole a slúži žiakom školy a obyvateľom obce na športové aktivity - loptové hry. 

Krátky dokument o obci je na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=pc3850dQEHE


Zoznam aktualít: