SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Okres: Prešov
Mikroregión: Čierná Hora
Prvá písomná zmienka: 1322
Nadmorská výška: 344 m.n.m.
Výmera katastra: 662 ha

Amatérske ale hodnotné a pekné video o obci BAJEROVhttps://www.youtube.com/watch?v=pc3850dQEHE

Bajerov je moderná obec, ktorá má 136 domov so 425 obyvateľmi. V obci sa nachádza základná škola s 9 ročným štúdiom, kde sa majú žiaci možnosť všestranne rozvíjať. K základnej škole patrí i materská škola a detský dvor. V obci pracujú spoločenské organizácie Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vedie Kristian Sedlák a Zväz telesne postihnutých s predsedníčkou Annou Lopuchovskou.

V miestnom kostole a na fare podľa finančných možností prebiehajú rekonštrukčné práce pre blaho všetkých Bajerovčanov. Zmysluplnú činnosť vyvíja Miestny klub Slovenského orla, ktorý v spolupráci s obcou organizuje Bajerovské orolské slávnosti, ako i mládežnícky kresťanský klub ERKO ktorý organizuje detský tábor a taktiež sa každoročne zapája do projektu Dobrá Novina.

Domácnosti sú od r. 1975 napojené na miestny vodovod, v r. 2006 bola obec plynofikovaná. Rekonštrukčné práce prebiehajú na miestnom potoku, kultúrnom dome, kostole, základnej škole i materskej škole. Od roku 2007 v obci fungujú tenisové kurty ktoré sa každú zimu pod taktovkou  bajerovskych poslancov a  mládeže menia na verejné klzisko. Od roku 2016 v obci pribudlo aj multifunkčné ihrisko na loptové hry.

V našej obci sa každoročne organizuje mnoho kultúrnych podujatí ako napríklad Vianočný koncert Základnej školy Bajerov, program ku Dňu matiek, žiaci tak isto pravidelne nacvičujú program na október - Mesiac úcty k starším. Svojimi umeleckými schopnosťami ochotne chodia potešiť i seniorov v Ústave sociálnych služieb na Cemjate a telesne postihnutých v Ústave sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove.
Naše srdcia si získali súrodenci Gumanovci – Stanka, Dávid a Paľko so svojou rodinnou cimbalovou muzikou. Folklórna skupina PUKAVICA je neoddeliteľnou súčasťou každej kultúrnej akcie a skupina mladých nadšencov založila v obci folklórny súbor Bajerovčan.Pravidelne sa u nás konajú i Bajerovské orolské slávnosti pod vedením Miestneho klubu Slovenského orla a obce, ktorý má u nás už dlhoročnú tradíciu.
No nie len kultúra ale ani šport nie je Bajerovčanom cudzí. Pravidelne sa organizujú športové podujatia do ktorých sa nezriedka zapájajú i okolité obce. Tradične sú to či už futbalové alebo hokejové turnaje „ženatých“ proti „slobodným“, stolnotenisové turnaje, detské športové popoludnie ktoré je súčasťou Orolských slávností aj športových akcií na deň detí a súťaži na ľadovej ploche. Dlhoročné fungovanie má aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa v zastúpení mužov každoročne zúčastňujú na požiarnických súťažiach a reprezentujú Bajerov.
Naša obec stále napreduje vo vývoji a verím že sa všetci Bajerovčania vždy budú radi vracať do svojho rodiska a pokračovať v založených tradíciách.