SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Najstaršia správa o Bajerove je z roku 1322. Vtedy kráľ Karol Róbert dal za vojenské zásluhy   oproti Omodejovcom zemanovi Békemu, synovi Petra, rozsiahly majetok Bajerova, o ktorom   Béke  pred kráľom tvrdil, že mu už prv patril a že ho pred rokom 1312 zobrali a držali Omodejovci.  Aj keď táto výpoveď mohla slúžil len ako zámienka nadobudnutia majetku, niet pochýb, že   Bajerov  jestvoval už pred rokom 1322. V písomnostiach zo 14. až 16. storočia sa jeho názov vyskytuje väčšinou v tvare Bayor, ktorý je nepochybne menom či prezývkou. Nositeľom tohto mena bol neznámy šľachtic ako prvý zemiansky vlastník, prípadne prvý šoltýs v Bajerove, čo považujeme za pravdepodobnejšie. V každom prípade vznik tejto dediny možno predpokladať koncom 13. až začiatkom 14. storočia.

Béke sa v Bajerove usadil a jeho maďarský názov používal v prídomku. Aj jeho potomkovia a dedičia tu bývali v 14.-16. storočí. Patrili im aj susedské dediny Kvačany, Klenov, Žipov, Brežany a Ondrašovce. Bajerov bol však ich najdôležitejším majetkom. V druhej polovici 14. storočia vybudovali poddaní nové sídlisko, ktoré dostalo priliehavý názov Vyšný Bajerov. V 15. storočí tam mali kúriu miestni zemania.

V roku 1427 boli sedliacke domácnosti okrem richtára zdanené od 34 port. Bajerov bol najväčšou dedinou medzi susediacimi dedinami. Neskôr počet sedliackych domácnosti klesal a súčasne sa zmenšoval rozsah nimi obrábanej pôdy. V roku 1543 boli zdanené od štyroch port a v roku 1588 len od dvoch port.

  V roku 1567 tu hospodárilo 6 sedliackych domácnosti, 2 na celých a 4 na polovičných usadlostiach.  Pribúdal počet želiarskych domácnosti. V rokoch 1543, respektíve 1567 boli 4, respektíve 7. Opustenú pôdu zaberali zemania, zriadili majer, na ktorom pracovali želiari aj sedliaci. V roku 1600 tu bolo 14 poddanských domov.

Koncom 16. storočia bol Bajerov stredne veľkou dedinou. Sídlisko pozostávalo zo 14 poddanských domov, kúrie zemepánov, majerských budov, ale tiež kostola, fary a zaiste aj školy.

Amatérske ale hodnotné a pekné video o obci BAJEROVhttps://www.youtube.com/watch?v=pc3850dQEHE