SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby 2022

Obec Bajerov

Oznámenie o počte obyvateľov obce Bajerov

     Obec Bajerov v zmysle § 171 ods. 9 , zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 10.6.2022 oznamuje, že počet obyvateľov obce Bajerov ku dňu vyhlásenia volieb konaných 29. októbra 2022 je

418 obyvateľov.

V Bajerove, dňa 18.7.2022

Oznámenie

o utvorení volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí

     Obecné zastupiteľstvo obce Bajerov na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 

     uznesením č. 4/06/2022 zo dňa 3.6.2022,  určilo pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bajerov, konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť

5 poslanci obecného zastupiteľstva.

V Bajerove  dňa 18.7.2022

Oznámenie

o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

     Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce  Bajerov

určil pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29. októbra 2022

  • volebný okrsok č. 1
  • volebnú miestnosť  - Kultúrny dom Bajerov.

V Bajerove dňa 18.7.2022

                                      OZNÁMENIE  emailovej adresy

      Na základe §138 ods. 3, §167 ods. 3 a §169 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií, pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29. októbra 2022

obecbajerov@centrum.sk.

V Bajerove dňa 18.7.2022

Starosta obce  Bajerov

Oznámenie

o vymenovaní zapisovateľky miestnej  volebnej komisie v Bajerove.

      V súlade s § 169 ods. 6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vymenovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Bajerove

Emília Mihaliková

mail: obecbajerov@centrum.sk

mobil: 0918 835 754

telefón: 7783118

     Podľa § 171 a § 176 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Bajerov sa doručujú zapisovateľke  najneskoršie 60 dní pred konaním volieb, to je do 30.08.2022. Politické strany odovzdajú prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne .

V Bajerove dňa 18.7.2022

Vladimír Mruz, starosta obceZoznam volieb: