SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby 2022 - oznámenia špeciálna komisia

OBEC BAJEROV

ZÁPIS

oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu  oprávnených voličov.

  1. Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29.10.2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravotníctva pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
  1. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a  to  výlučne telefonicky, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.  V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j.

v piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12 hodiny.

Prijímanie  žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné  najskôr v pondelok 24.10.2022.

  1. Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi  miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny  spôsob hlasovania a uvedie svoje osobne údaje v rozsahu
  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. telefonický kontakt

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:   Emília Mihaliková

Číslo telefónu:    7783118

Číslo mobilu:      0918 835 754


Zoznam volieb: