Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Súčasnosť

Okres: Prešov

Mikroregión: Čierná Hora

Prvá písomná zmienka: 1322

Nadmorská výška: 344 m.n.m.

Výmera katastra: 662 ha

Amatérske ale hodnotné a pekné video o obci BAJEROV https://www.youtube.com/watch?v=pc3850dQEHE

Bajerov je moderná obec, ktorá má 136 domov so 425 obyvateľmi. V obci sa nachádza základná škola s 9 ročným štúdiom, kde sa majú žiaci možnosť všestranne rozvíjať. K základnej škole patrí i materská škola a detský dvor. V obci pracujú spoločenské organizácie Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vedie Kristian Sedlák a Zväz telesne postihnutých s predsedníčkou Annou Lopuchovskou.

V miestnom kostole a na fare podľa finančných možností prebiehajú rekonštrukčné práce pre blaho všetkých Bajerovčanov. Zmysluplnú činnosť vyvíja Miestny klub Slovenského orla, ktorý v spolupráci s obcou organizuje Bajerovské orolské slávnosti, ako i mládežnícky kresťanský klub ERKO ktorý organizuje detský tábor a taktiež sa každoročne zapája do projektu Dobrá Novina.

Domácnosti sú od r. 1975 napojené na miestny vodovod, v r. 2006 bola obec plynofikovaná. Rekonštrukčné práce prebiehajú na miestnom potoku, kultúrnom dome, kostole, základnej škole i materskej škole. Od roku 2007 v obci fungujú tenisové kurty ktoré sa každú zimu pod taktovkou  bajerovskych poslancov a  mládeže menia na verejné klzisko. Od roku 2016 v obci pribudlo aj multifunkčné ihrisko na loptové hry.

V našej obci sa každoročne organizuje mnoho kultúrnych podujatí ako napríklad Vianočný koncert Základnej školy Bajerov, program ku Dňu matiek, žiaci tak isto pravidelne nacvičujú program na október - Mesiac úcty k starším. Svojimi umeleckými schopnosťami ochotne chodia potešiť i seniorov v Ústave sociálnych služieb na Cemjate a telesne postihnutých v Ústave sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove.
Naše srdcia si získali súrodenci Gumanovci – Stanka, Dávid a Paľko so svojou rodinnou cimbalovou muzikou. Folklórna skupina PUKAVICA je neoddeliteľnou súčasťou každej kultúrnej akcie a skupina mladých nadšencov založila v obci folklórny súbor Bajerovčan.Pravidelne sa u nás konajú i Bajerovské orolské slávnosti pod vedením Miestneho klubu Slovenského orla a obce, ktorý má u nás už dlhoročnú tradíciu.
No nie len kultúra ale ani šport nie je Bajerovčanom cudzí. Pravidelne sa organizujú športové podujatia do ktorých sa nezriedka zapájajú i okolité obce. Tradične sú to či už futbalové alebo hokejové turnaje „ženatých“ proti „slobodným“, stolnotenisové turnaje, detské športové popoludnie ktoré je súčasťou Orolských slávností aj športových akcií na deň detí a súťaži na ľadovej ploche. Dlhoročné fungovanie má aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa v zastúpení mužov každoročne zúčastňujú na požiarnických súťažiach a reprezentujú Bajerov.
Naša obec stále napreduje vo vývoji a verím že sa všetci Bajerovčania vždy budú radi vracať do svojho rodiska a pokračovať v založených tradíciách.

Rok Počiatočný stav Počet narodených Počet prihlasených Počet zomrelých Počet odhlasených Konečný stav Prírastok Úbytok
2004 435 6 2 3 2 438 +3
2005 438 8 5 6 5 440 +2
2006 440 6 4 4 5 441 +1
2007 441 3 6 8 11 431 -10
2008 431 5 2 6 2 430 -1
2009 430 4 9 2 7 434 +4
2010 434 7 4 0 6 439 +5
2011 439 4 7 3 2 445 +6
2012 445 1 7 6 3 444 -1
2013 444 2 10 5 4 447 +3
2014 447 1 11 3 13 443 -4
2015 443 4 0 9 6 432 -11
2016 432 3 1 1 10 425 -7