Život v obci | Október mesiac úcty k starším - 2014

Ako sa už stalo v našej obci tradíciou, v mesiaci október si pripomíname a slávime okrúhle životné jubileá našich starších občanov. Aj v tomto roku sme v nedeľu 26.októbra usporiadali kultúrny program a posedenie pre našich dôchodcov.
Slávnosť úcty k starším organizoval obecný úrad . Po privítaní starostom obce, nasledovalo kultúrne spestrenie akcie vďaka vystúpeniu detí a žiakov našej školy. Základná škola s materskou školou pripravuje kultúrny program pri podobných akciách už niekoľko rokov, za čo patrí učiteľom a vedeniu školy srdečná vďaka. Básne, spev a tanec v podaní vnúčat určite potešil prítomné babičky a dedkov. Možno si zaspomínali na svoju mladosť a "večarky na valale" kde sa dokázali spoločne zabávať všetky generácie z dediny.
Po ukončení kultúrneho programu starosta obce spolu s duchovným otcom odovzdali okrúhlym jubilantom spomienkové dary. Už dnes sa tešíme na ďalšie pokračovanie tejto vydarenej slávnosti a na nových jubilantov.
Zábery z akcie sa nachádzajú vo fotogalérii. 

Október - mesiac úcty k starším 2014

Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014
Október - mesiac úcty k starším 2014