Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Profil verejného obstarávateľa

Obec Bajerov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Názov:  Obec Bajerov
Sídlo:    Bajerov 101, 082 41 Bajerov
IČO:      00 326 801
DIČ:      2020543052
Telefón: +421 51 7783 118, 0918 451 887
Kontaktná osoba: Vladimír Mruz – starosta obce
e-mail:  obecbajerov@centrum.sk

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
5 963,00 € Hasičská motorová striekačka

Jiří Válek, Za Školkou 420/31,717 00 Ostrava-Bartovice

  

Dokumenty na stiahnutie

Športová hasičská motorová striekačka
Výzva na predkladanie cenových ponúk
(576.38 kb)