Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Športová hasičská motorová striekačka
Výzva na predkladanie cenových ponúk
(576.38 kb)

Oznamy OCU

Verejné obstarávanie

Uznesenia zastupiteľstva

(346.26 kb)
(498.53 kb)
(279.78 kb)
(346.77 kb)
(121.16 kb)
(916.03 kb)

Smernice a VZN

Rozpočet obce

Ostatné dokumenty a tlačivá

Archív objednávok, faktúr a zmlúv

Stavebný úrad