Život v obci | Október mesiac úcty k starším - 2015

V októbri si pripomíname a slávime životné jubileá našich starších občanov. Aj v tomto roku sme v nedeľu 25.októbra usporiadali kultúrny program a posedenie pre našich dôchodcov.
Aj tento rok Základná škola s materskou školou pripravila kultúrny program , za čo patrí učiteľom a vedeniu školy srdečná vďaka. Pásma, spev a tanec v podaní vnúčat určite potešil prítomné babičky a dedkov. 
Po ukončení kultúrneho programu starosta obce spolu s duchovným otcom odovzdali okrúhlym jubilantom spomienkové dary. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie tejto vydarenej slávnosti a na nových jubilantov.
Zábery z akcie sa nachádzajú vo fotogalérii. 

Október - mesiac úcty k starším 2015

Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015
Október - mesiac úcty k starším 2015