Život v obci | Deti zo ZŠ a MŠ v Bajerove spestrili oslavy Dňa matiek.

Naše milované mamičky...

"...Kde sa v nich berie toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti? Materinskú lásku snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť...“                 Dňa 17. mája 2015 svoj pozdrav v podobe kultúrneho programu venovali všetkým mamičkám a babičkám v Bajerove deti zo základnej a materskej školy

V sále kultúrneho domu sa všetkým zúčastneným na úvod prihovoril starosta obce Vladimír Mrúz a odovzdal mamičkám pozdrav a poďakovanie. Potom už deti z materskej a základnej školy v Bajerove spolu so svojimi učiteľkami, a vedúcimi vystúpili s pripraveným programom, v ktorom svoju lásku k mamám vyjadrili v podobe tanca, spevu a folklórnych pásiem. Vystúpenie detí bolo odmenené častým potlekom a vzbudilo u prítomných nádej , že folklórne tradície v obci budú mať svojich nasledovníkov aj v nastupujúcej generácii. Za prípravu a vedenie našich budúcich tanečníkov a folklóristov patrí úprimná vďaka učiteľkám ZŠ a MŠ. 

Po skončení programu , starosta obce spolu s  duchovným otcom Mgr. Miroslavom Marcinom a s  poslancami obecného zastupiteľstva odovzdali ženám a matkám kvetinové a spomienkové dary a slávnosť pokračovala príjemným posedením pri hudbe.

Už teraz sa tešíme na budúce vystúpenie našich detí, ktorým potešia svoje mamy a babky.

Deň Matiek 2015

Deň Matiek 2015
Deň Matiek 2015
Deň Matiek 2015
Deň Matiek 2015
Deň Matiek 2015
Deň Matiek 2015
Deň Matiek 2015
Deň Matiek 2015
Deň Matiek 2015