Život v obci | ČIERNOHORSKÁ HALUŠKA 2014

Pred dvma rokmi Združenie rozvoja a cestovného ruchu Čierna hora a Marián Miščík po prvý krát uskutočnili túto gurmánsku myšlienku. Vznikol nápad ako spojiť 16 dedín na jednej udalosti, kde sa môžu ľudia zabaviť a nezabudnúť na svoje tradície, či už kuchárske, alebo hudobné. Táto akcia sa každý rok koná na inom mieste, avšak iba v týchto 16-tich dedinách: Ovčie, Janov, Bzenov, Rokycany, Žipov, Kvačany, Suchá dolina, Ruské pekľany, Ľubovec, Brežany, Bajerov, Klenov, Víťaz, Miklušovce, Sedlice, Radatice. Tento rok sa súťažilo v Bajerove.
Do súťaže sa prihlásilo o jedno družstvo viac ako minulý rok. Takže súťažiacich družstiev bolo osem.Družstvá bojovali o to kto navarí lepšie bryndzové halušky. Samozrejme ich hodnotila porota. Hodnotilo sa prísne, ale spravodlivo.Súťažiaci nemali časový limit. V prvom rade sa hodnotila chuť a vyváženosť chutí, zloženie, konzistencia, kreativita, vzhľad, vôňa a v neposlednom rade aj technická úprava, inovácia a dodržanie tradičných postupov.Nakoniec porota vystúpila s týmto verdiktom: na treťom mieste sa umiesnilo družstvo z Bajerova ženy, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo dediny Miklušovce, no a na prvom mieste skončilo družstvo z Klenova. Všetci ostatní skončili na 4-tom mieste.
Viac obrázkov nájdete vo fotogalérii.

Čiernohorská haluška 2014

Čiernohorská haluška 2014
Čiernohorská haluška 2014
Čiernohorská haluška 2014
Čiernohorská haluška 2014
Čiernohorská haluška 2014
Čiernohorská haluška 2014
Čiernohorská haluška 2014