Život v obci | Bajerovčania mali Orolské slávnosti a 690. výročie 1. písomnej zmienky o obci.

Spev, hudba a tanec dominovali aj tento rok na 11. orolských slávnostiach spojených s 690 výročím 1. písomnej zmienky o obci ktoré sa konali v Bajerove.
Na folklórnom dni vystúpili detský súbor z Hermanoviec, folklórny súbor zo Sedlíc, spevácka skupina z Kapušian, aj domáca spevácka skupina Pukavica z Bajerova. Pozvanie prijal aj ľudový rozprávač Ander z Košíc.
Kultúrny program si prišlo pozrieť veľa ľudí z rôznych obcí. Orolské slávnosti sa konali pri príležitosti 690. výročia obce. V 14. storočí bola obec nazývaná Bayor pravdepodobne podľa nositeľa tohto mena. Neskôr ju pomenovali Vyšný Bajerov, až napokon na Bajerov.