Život v obci | „ Ľúbim ťa, mama“ .

V kultúrnom dome v Bajerove sa dňa 8.5.2011 konala slávnosť pri príležitosti DŇA MATIEK.

Po úvodných slovách starostu obce , p. Vladimíra Mruza , ktorý prítomných nielen privítal, ale v krátkosti aj priblížil históriu sviatku Dňa matiek, vyslovil svoj obdiv k ženám , matkám, poďakoval im za trpezlivosť, dobrotu, za ich láskavé ruky, v ktorých sa každé dieťa od útleho veku cíti bezpečne. Duchovný otec Mgr. Miroslav Marcin , poprial pevné zdravie a ako symbol vďaky im odovzdal ženám, matkám spolu so starostom obce a poslancami Obecného zastupiteľstva kvetinové a spomienkové darčeky.
Po kultúrnom programe, v ktorom bola veta „ Ľúbim ťa, mama!“  sme pre mamičky pripravili príjemné posedenie s občerstvením.