Život v obci | 50. výročie školy

Základná škola s materskou školou  oslávila 50. rokov svojho "života".

Z histórie školy je známe, že vzdelávanie sa u nás začalo v jednotriednej cirkevnej ľudovej škole. Školopovinných detí pribúdalo spolu s chuťou do učenia a tak sa z nej postupne stala osemročná škola a neskôr v roku 1960 základná deväťročná  škola, ktorá už sídlila v novej budove - našej jubilantke.

Slávnosť sa konala 27.6.2010 o 14.- tej  hodine a vystúpili na nej samotní žiaci základnej a materskej školy, ktorí ukázali, čo im  škola dáva. Bolo tam mnoho mladých talentov, či už recitátorov alebo spevákov.  na pódiu sa predstavili mnohí šikovní  a umelecky nadaní žiaci. Predviedli sa  spevom  i hrou  na hudobných nástrojoch. Krúžok JUDA pri ZŠ s MŠ Bajerov ukázal, čo sa na športovom krúžku naučil.  Aké tanečné kreácie dokážu, ukázali deti  tanečnej skupiny Rozmarija. Čerešničkou na torte za kultúrne prežitým popoludním bolo vystúpenie skupiny  Mloci.

Naša škola môže byť hrdá že vychováva tak talentovaných ľudí. Títo mladí pod vedením svojich učiteľov vzdali oslávenkyni  poctu, ktorú si právom zaslúžia.